TKOPD > PROGRAMY > Badania

Aktualności

2013-05-28 12:16

Dzień Dziecka

Wolontariusze TKOPD zapraszają wszystkie dzieci i rodziców uczęszczających na zajęcia w Komitecie oraz wszystkich innych zainteresowanych do udziału w Dniu...

2013-05-08 10:34

Jestem dziewczynką, jestem chłopcem - jak wspierać rozwój seksualny dziecka? - warsztat dla rodziców

Zapraszamy rodziców do udziału w jednodniowym warsztacie dotyczącym rozwoju seksualnego dziecka, który odbędzie się 21 września 2013 r. w siedzibie TKOPD. Udział w warsztacie jest bezpłatny. 

...

2013-04-29 10:51

Szkolenie "Mediacje w przedszkolu i szkole"

Szkolenie adresowane jest do kadry pedagogicznej, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników świetlic, kuratoriów i innych pracowników oświaty. Jest to szkolenie oparte na wieloletnim doświadczeniu Ośrodka Mediacji TKOPD i potrzebie alternatywnego rozwiązywania sporów przez nauczycieli (konflikty dorosły- dorosły oraz dzieci i młodzieży, dzieci - dzieci bezpośrednio w miejscu ich nauki).

...

 

 

 

 

 

Raport z badania dotyczacego zagadnien komercyjnego wykorzystania seksualnego i wsparcia spolecznego 2012

 

W roku szkolnym 2011/2012 wolontariusze Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu przeprowadzili warsztaty profilaktyczne dotyczące sponsoringu, jako komercyjnego wykorzystania seksualnego. W ramach warsztatów przeprowadzono anonimowe ankiety dotyczące niniejszej tematyki i doświadczanego przez młodzież wsparcia społecznego.

 

Niniejszym chcielibyśmy przedstawić Państwu wyniki.

 

Do pobrania: RAPORT

Dziecko jako ofiara krzywdzenia

Prezentowany raport stanowi próbę oszacowania stopnia rozpowszechnienia zjawiska przemocy wobec dzieci na terenie Poznania. Badania ankietowe zostały przeprowadzone przez pracowników i wolontariuszy Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka pośród uczniów klas szóstych losowo wybranych szkół podstawowych.

Więcej...

Wspierają nas: