TKOPD > Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

Aktualności

2014-10-22 09:34

Zapraszamy na seminarium i warsztaty w Środzie Wlkp.

21 listopada br. odbędzie się w Środzie Wlkp. seminarium skierowane do specjalistów oraz 28 listopada br. warsztaty "Mądre Wychowanie", na...

2014-10-21 08:40

Warsztaty "W emocjach jest MOC"

Zapraszamy na comiesięczne warsztaty o emocjach dla dzieci i ich rodziców. Dzieci razem z animato­rem zabaw a rodzice z psychologiem...

2014-10-01 11:31

Konferencja "Prawa dziecka. Lubię to!"

Zapraszamy do udziału w jubileuszowej konferencji TKOPD, któa odbędzie się 18 listopada 2014 r. z okazji obchodów 30-lecia TKOPD w Poznaniu i 25-lecia Konwencji o Prawach Dziecka.

 

...

 

MAMY 30 LAT!

 

Rok 2014 jest dla nas wyjątkowy: świętujemy 25 lecie uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka i 30 lecie naszego Stowarzyszenia. Przez trzy dekady naszej działalności otoczyliśmy wsparciem kilkadziesiąt tysięcy dzieci i rodzin, przeszkoliliśmy setki specjalistów i tysiące uczniów. Prowadziliśmy badania i kampanie informacyjne, organizowaliśmy obozy letnie i konferencje, odebraliśmy dziesiątki tysięcy telefonów z prośbą o pomoc, współuczestniczyliśmy w tworzeniu systemu pomocy dzieciom i rodzinom w Poznaniu i Wielkopolsce.

 

A jak się to wszystko zaczęło?

 

TKOPD w Poznaniu powstał z młodzieńczego entuzjazmu, zapału i wrażliwości na krzywdę dzieci. Na początku lat 80tych w członkowie Studenckiego Kręgu Instruktorskiego zastanawiali się, jak pomóc wychowankom domów dziecka, których spotykali w swoich drużynach harcerskich. Byli poruszeni dramatem dzieci, które - wyrwane z krzywdzącego środowiska rodzinnego - w placówkach doznawały kolejnych krzywd i naruszania ich praw. Z rozmów tych narodził się projekt stworzenia eksperymentalnego Domu Dziecka, gdzie wykształceni wychowawcy dbaliby o poszanowanie praw i zaspokojenie potrzeb emocjonalnych każdego z dzieci, a rodzeństwa nie byłyby rozdzielane. Wśród pomysłodawców była Beata Kolska, wówczas studentka IV roku psychologii i wolontariuszka Domu Dziecka w Kobylnicy – dziś wiceprzewodnicząca, a przez wiele lat przewodnicząca naszego Stowarzyszenia.
Po konsultacjach z dr Marią Łopatkową, prof. Anną Brzezińską i prof. Ireną Obuchowską postanowiono stworzyć poznański oddział Komitetu Ochrony Praw Dziecka, który sprawowałby opiekę nad eksperymentalną placówką. W efekcie, 18 lipca 1984 roku oficjalnie zarejestrowano stowarzyszenie pod nazwą Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu.


Eksperymentalny Dom Dziecka ostatecznie nie powstał, pozostała jednak idea ochrony dzieci przed krzywdą oraz zespół zaangażowanych wolontariuszy. Początkowo Komitet dyżurował raz w tygodniu, korzystając z pomieszczeń użyczonych przez ZOZ-Nowe Miasto w poradni przy ul. Kórnickiej, potem przeniesionej na ul. Zamenhofa. Cotygodniowe dyżury szybko okazały się niewystarczające. Przybywało ludzi i pomysłów, organizowano obozy dla dzieci, konkursy, konferencje. Komitet zaczął ściśle współpracować z poznańskimi mediami. Dzięki temu udało się nagłośnić problem dzieci przebywających w szpitalach bez możliwości opieki osób najbliższych. Projekty „Otwarte drzwi szpitali dziecięcych” i „Szpital bez łez” sprawiły, że mali pacjenci przestali cierpieć z powodu rozłąki z rodzicami.

 

Zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc dzieciom i rodzinom było tak duże, że prowadzenie ośrodka wyłącznie siłami wolontariuszy przestało wystarczać. Konieczne było stworzenie miejsca służącego codzienną profesjonalną pomocą. W roku 1991 władze miasta przyznały TKOPD siedzibę przy ul. Matejki 52. Powstał tam Ośrodek Mediacyjno-Interwencyjny, w którym zorganizowano codzienne dyżury specjalistów, prowadzono grupy terapeutyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży, realizowano autorski program Letniej Szkoły Praw Dziecka, wydawano pierwsze broszury i ulotki. TKOPD coraz ściślej współpracował z władzami miasta i regionu, policją, prokuraturą, sądami, domami dziecka, szkołami, przedszkolami, Ośrodkami Pomocy Społecznej, poradniami, szpitalami, organizacjami pozarządowymi. W roku 1997 dzięki władzom miasta oraz pomocy sponsorów TKOPD przeprowadził się do lokalu przy ul. Garbary 97/8. W tym miejscu TKOPD działa do dnia dzisiejszego, ponadto od 2008 stowarzyszenie użytkuje też drugi lokal w tym samym budynku, pod numerem 2, na parterze.

 

Komitet starał się nie powielać działań podejmowanych przez inne instytucje, lecz wypełniać luki w istniejącej już ofercie pomocowej. Tak rozpoczęła się specjalizacja naszego stowarzyszenia w pracy z dziećmi, które w swych rodzinach doznają krzywdzenia emocjonalnego związanej z problemem rozstania rodziców, oraz z dziećmi wykorzystywanymi seksualnie. Do dnia dzisiejszego są to główne obszary działania Komitetu w Poznaniu. Towarzyszą im też inne działania: prowadzimy treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców, grupy socjoterapeutyczne dla dzieci, mediacje, udzielamy porad prawnych. Od dwóch lat jesteśmy też jedynym w Polsce partnerem International Social Service, czyli organizacji zajmującej się pomocą osobom uwikłanym w międzynarodowe konflikty rodzicielskie.
Komitet przez wszystkie swoje lata działalności towarzyszył dzieciom wykorzystywanym, bitym doświadczającym braku szacunku i zrozumienia.

 

To wszystko, co przez te 30 lat udało się nam dla nich zdziałać, nie wydarzyłoby się, gdyby nie pomoc tych, którzy wspierali nas i współpracowali z nami. Nie sposób ich wszystkich tutaj wymienić - wszystkim jednak chcielibyśmy serdecznie podziękować!

 

 Zespół TKOPD w Poznaniu

Wspierają nas: